Tamnes, R. (2018). Sosialistinternasjonalen, transnasjonale relasjoner og funksjonell integrasjon. Historisk Tidsskrift, 117(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/104345