(1)
Andersen, D. Tore L. Nielsen: Blant Slaver Og sjørøvere. En Bergenskippers Forunderlige Skjebne. Oslo, 2014. HT 2016, 116.