(1)
Larsen, R. Krystyna Szelągowska: Ludvig Holberg. Uczony, Pisarz, prześmiewca. Białystok, 2014. HT 2016, 116.