(1)
Dørum, K. Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014: Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014. HT 2016, 116.