(1)
Hansen, M. Replik Til Palle Svensson. HT 2016, 116.