(1)
Pedersen, K. P. Peter Edelberg: Storbyen trækker. Homoseksualitet, Prostitution Og Pornografi I Danmark 1945-1976. Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, København, 2012. HT 2015, 115.