(1)
Simonsen, D. G. Erling Sandmo: Tid for Historie. En Bok Om Historiske spørgsmål. Universitetsforlaget, Oslo, 2015. HT 2015, 115.