(1)
Wendel-Hansen, J. Replik Til Claus Friisberg. Venstres Kamp for Folketingsparlamentarisme 1870-1909?. HT 2015, 115.