(1)
Jakobsen, J. Øystein Rian: Sensuren I Danmark-Norge. Vilkårene for Offentlige Ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014. HT 2015, 114.