(1)
Lund, J. Cement Og Politik. Gunnar Larsen Som Minister 1940-1943. HT 2013, 112.