(1)
Clausen, N. F.; Johansen, H. C. Persondatabaser Som Kildemateriale for Historiske unders√łgelser. HT 2013, 112.