(1)
Jacobsen, G. Per Andersen: Studier I Dansk Proceshistorie. Tiden Indtil Danske Lov 1683. (Bibliotek for Ret Og Kultur Bd. 2). København, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2010. ht 2013, 111.