(1)
Nielsen, C. K. Peter Frederiksen: Jutlandia. Danmark I Korea-Krigen. Høst & Søn, 2006. HT 2013, 108.