(1)
Frandsen, K.-E. Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Ed.: Arne Jönsson. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitets Akademien, 2007. ht 2013, 108.