(1)
Kryger Larsen, H. Henning Gottlieb: John Kenneth Galbraith - Et Biografisk Essay. Jurist- Og Økonomforbundet, 2002. HT 2013, 106.