(1)
Oxenbøll, M. Yoichi Nagashima: De Dansk-Japanske Kulturelle Forbindelser 1600-1873. Museum Tusculanums Forlag, 2003. HT 2013, 106.