(1)
Trommer, A. Replik Til Edelberg. HT 2013, 106.