(1)
Floto, I.; Helmer Pedersen, E. Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups Historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. HT 2013, 103.