(1)
Simonsen, D. G. Opsummerende Og Afsluttende bemærkninger. HT 2013, 102.