(1)
Olden-Jørgensen, S. Harald Ilsøe: Det Kongelige Bibliotek I støbeskeen. Studier Og Samlinger Til Bestandens Historie Indtil Ca. 1780. (Danish Humanist Texts and Studies 21). Det Kongelige Bibliotek/ Museum Tusculanums Forlag, København, 1999. ht 2013, 100.