(1)
Friis, A. Holger Hjelholt: Den Danske Sprogordning Og Det Danske Sprogstyre I Slesvig 1850-1864 (H.Aschehoug & Co. 1923). HT 1925, 9.