(1)
Møller, E. Holger Hjelholt: Treitschke Og Slesvig-Holsten. Kbh. 1928. HT 1929, 9.