(1)
HJELHOLT, H. Martensen Og Sprogreskripterne. HT 1929, 9.