(1)
Jørgensen, E. O. Walde: Storhetstidens Litterara Krigsbyten. Sthm. 1920. HT 1923, 9.