(1)
FRIIS, A. „Under Junigrundloven" Og Dens Forfatter. HT 1920, 9.