(1)
Thiset, A. Bidrag Til Navneskikkens Historie. HT 1913, 8.