(1)
Steenstrup, J. Ellen Jørgensen. Helgendyrkelse I Danmark. Studier over Kirkekultur Og Kirkeligt Liv Fra Det 11te Aarhundredes Midte Til Reformationen. Udgivet Med Understøttelse Af Julius Skrikes Stiftelse; Det Franske Resumé Er Bekostet Af Foreningen Af 17. Januar. Kbh., H. Hagerups Forlag 1909. HT 1910, 8.