(1)
Steenstrup, J. Nogle Træk Af Fiskerbefolkningens Historie. ht 1906, 7.