(1)
Steenstrup, J. 4. I Hvilket Aar døde Svend Estridssøn?. HT 1894, 6.