(1)
M. Stolpe, P. En Familiehistorie Fra Det 18. Aarhundredes Midte. ht 1895, 6.