(1)
Kr. Erik Plovpennings Strid Med Abel. HT 1890, 6.