(1)
J. Hnitfeldt-Kaas, H. A. Heise: Familien Rosenkrantz’s Historie. II. Erik Ottesesen Rosenkrantz’s Efterkommere C. 1500—1550. (O. M. T.: Familien Rosenkrantz’s Historie I Det 16de Aarhundrede. Første Halvbind. Hovedlinierne Til C. 1550. Med Diplomatarium 1500 — 1572.) Kbhvn. 1882. (297 + 204 SS.). HT 1887, 5.