(1)
A. Fridericia, J. Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag Til Nordens Historie I Det 17de Hundredaar. 1—2 Del. Kjøbenhavn 1880—82. HT 1884, 5.