(1)
Paludan-Müller, C. Dansk Historiografi I Det 18de Aarhundrede. HT 1884, 5.