(1)
Heise, A. 2. Handes Lemlæstelse for Jagtens Skyld.1). HT 1882, 5.