(1)
Redaktionen, -. Fortegnelse over Dansk Historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878. HT 1879, 5.