(1)
C. H. R. Steenstrup, J. Danske Kolonier I Flandern Og Nederlandene I Det 10de Aarhundrede. HT 1878, 4.