(1)
Carøe, O. Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 Og 1587. HT 1873, 4.