(1)
Lehmann, O. Brev Om Martsdagene 1848. HT 1869, 3.