(1)
C. Werlauff, E. P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker Og Leilighedspoet I Begyndelsen Af Det Attende Aarhundrede. HT 1863, 3.