(1)
Redaktionen, -. Aktstykker hörende Til Norges Og Sverriges Nyeste Historie.*). HT 1863, 3.