(1)
Fr. Rørdam, H. Kjøbenhavns Universitets Beskatning Og Trængsler I Krigsaarene 1657—60. HT 1856, 2.