(1)
Redaktionen, .-. 17. H. F. H. Estrups Samlede Skrifter, Udgivne Efter Hans Død. I—III. Bind. Med Forfatterens Portrait Og 2 Kobberstik. Kiøbenh. 1851. L Og 484, 512, 525. S. 8. ht 1852, 2.