(1)
Redaktionen, .-. 22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia Af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor Vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet Af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo. ht 1852, 2.