(1)
Redaktionen, .-. 18. Statistisk Tabelværk, Udgivet Af Den Dertil Allernaadigst Anordnede Commission. Iste Hefte. Kbh. 1835. Fol. (Tabellarisk Fremstilling Af Folkemængden I Danmark, D. 18de Febr. 1834. M. m.) 2det Hefte. Kbh. 1837. (Tabellar. Fremstilling Af Hartkornet, Samtlige Eienoommes Banktaxation, Lordeiendommenes Fordeling, m.m.) — 3oie Hefte. 1.2. Afd. (Tabeller over Kgr. Danmarks Indenog Udenrigske Skibsfart 1834 Og 1837, Sammenstillet Med A. 1826.) Kbh. 1840. - 4oe Hefte. (Tab. over Udførsel Af Korn- Og Fedevarer M. M. Fra Kongeriget Og Hertugd. I 1838—39, over De I Begge hiemmehørende Handelsskibe for 1838 Og 1839, over Consumtionsafgiften, Brændeviinsproductionen, M. m.) Kbh. 1741. — 5te Hefte. Kbh 1842. (Tabeller over Kreaturhold. Jordernes Udbytte, Tienders Værdi, Den Landlige Industries Enkelte Dele, Communalforholdene Og Kiøbstædernes Topographie, M. M. — 6te Hefte. (Tabellar. Fremst. Af Folkemængden.) I Danmark D. Iste Februar 1840, m.M.). Kbh. 1842. ht 1844, 1.