(1)
G. B. Becker, I. Et Bidrag Til Underretning Om Begravelsesomkostninger I Kiøbenhavn, I første Halvdeel Af 18de Aarhundrede. ht 1844, 1.