(1)
Molbech, C. En Dansk Kogebog Fra Det 14de Aarhundrede, Meddeelt. ht 1844, 1.