(1)
V. Mansa, F. Pesten I Kisbenhavn 1711. ht 1842, 1.