(1)
Borring Olesen, T. Cay Sevón: Visionen Om Europa. Svensk Neutralitet Och Europeisk Teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995. HT 1997, 16.