(1)
Bagger, H. Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden Och Finlands Medeltida östgräns. Andra Delen. Skrifter Utgivna Av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + S. 239-509. Helsingfors 1991. HT 1997, 16.